Bir Skolastik Düşünce Eleştirisi: “Gülün Adı”

Bir Skolastik Düşünce Eleştirisi: “Gülün Adı”

25/01/2020 0 Yazar: Selim Göncü

KONU & İÇERİK

Gülün Adı, siyasi çalkantıların süregeldiği Din (Kilise) ve Devlet (İmparatorluk) işlerinin birbiriyle sürekli çatıştığı dönemlere tekabül eden 13.yy Avrupa’sını konu edinmektedir. Bu dönemlerde Kilise, halk üzerinde ciddi bir otorite olarak yer almakta, imparatorluğu yöneten politik makamları zoraki koşullara itmektedir. Hristiyan ruhban sınıfı had safhada güçlü, skolastik düşünce egemen konumdadır. Bu ahval ve şeraitte, Hristiyan tarikatların arasında geçen sürtüşmeler, ihtiraslar ve gizemli cinayetler Gülün Adı’ nın genel yapısını oluşturmaktadır. 

Manastır Kütüphanesi etrafında olaylar gelişmeye başlar.  7 günlük bir zaman diliminde işlenen cinayetleri Frensisken tarikatına bağlı eski müfettiş William ve yardımcısı Adso çözmeye çalışmaktadır. Son birkaç gün içerisinde değerli rahipler teker teker ölmüştür, Başrahip bunun bir lanet olduğu kanısındadır ama William’a göre bunun ötesinde bir sır olmalıdır. Olaylar bu bağlamda gelişir. 

Gülün Adı, bu siyasi ve dini zeminlerde gerçekleşen bir cinayetin üzerine kurgulanmış polisiye kurmaca etrafında Ortaçağ İtalya’sının dini, siyasi, fikri ve inanç dünyasını okuyucuya aksettirmiştir. 

Çok yönlü bir bilim insanı olan Umberto Eco, Ortaçağ konusunda derin bilgisini romana yansıtmış ve ortaya felsefi yönü kuvvetli, tarihi yönüyle ilgi çekici ve çok sürükleyici bir roman koymuştur.